Ζητούνται αντιπρόσωποι σε όλη την Ελλάδα

Επικοινωνία/Διεύθυνση

Κατάστημα

Μιχαήλ Βόδα, 13 Πλατεία Βάθης
Αθήνα Κέντρο, Τ.Κ. 104 39
Τηλέφωνο: 210 88 14 580
E-Mail: info@iqtelecom.gr
Fax: 210 88 14 583

Προσωπικές πληροφορίες
Το μήνυμά σας